Vestvolden

Vestvolden

I dag strækker den 14,2 km lange Vestvold sig fra Utterslev Mose gennem København, Rødovre, Brøndby og Hvidovre kommuner til strandengene i Avedøre. Volden er fredet i sin helhed som både fortidsminde og for sine biologiske og naturmæssige værdier, og den fungerer som en integreret del af Storkøbenhavns rekreative og grønne områder.

På Den Historiske Vold omkring Artillerimagasinet i Rødovre er beplantningen holdt nede, og bygningerne på strækningen er sat smukt i stand. Området er derfor velegnet til selv at gå på opdagelse i og få en fornemmelse af, hvordan Vestvolden så ud, da den var i brug som forsvarsværk.

Vestvolden