Artillerimagasinets historie

Artillerimagasinets historie

Artillerimagasinet i Rødovre blev oprindeligt bygget til opbevaring af kanonerne fra Hvissinge Batteri, der ligger på Vestvolden lige syd for magasinet.

Det oprindelige magasin var en ca. 300 kvm. stor bindingsværkskonstruktion, der blev beklædt med galvaniseret bølgeblik. Det havde plads til otte kanoner og 3200 projektiler.

Der blev i alt bygget ni af disse magasiner langs Vestvolden til opbevaring af kanonerne. Artillerimagasinerne blev opført samtidig med Volden i 1889-1890.

Det oprindelige artillerimagasin blev revet ned i 1963, da Volden blev udlagt som rekreativt område.

 

Vestvolden