Ejbybunkerens historie

Ejbybunkerens historie

Ejbybunkeren blev bygget som operationscentral for Københavns luftforsvar på Vestvolden i Rødovre i begyndelsen af den kolde krig. Vestvolden var som resten af Københavns Landbefæstning blevet nedlagt som forsvarsværk i 1920, men var i 1950’erne fortsat militært område med begrænset adgang for civilbefolkningen. Ejbybunkeren blev taget i brug i 1954.

Den 1300 m² store bunker blev opført til formålet efter engelsk forbillede i både konstruktion og funktion. Bunkeren blev – som tilsvarende britiske operationscentraler – bygget delvist oven på jorden, delvist gravet ind i Vestvolden. Den blev støbt på stedet i armeret beton, der ydede en betydelig beskyttelse mod angreb med både konventionelle våben og atomvåben. Øverst var bunkeren dækket af et tykt jordlag, der blev beplantet tæt for at sikre maksimal sløring fra luften. En af Vestvoldens gamle skytsstillinger i nærheden blev omdannet til radiobunker til Operationscentralens radiokommunikation med en 70 m høj sendermast, der stadig kan ses vidt omkring.

Fra store operationsrum i midten af Ejbybunkeren var der forbindelse til flyvevåbnets radarstationer, der overvågede luftrummet, og til kanon- og siden raketbatterierne i Københavns Luftforsvar. Ved hjælp af et avanceret datatransmissionssystem kunne der fra operationscentralen udpeges mål direkte på raketbatteriernes egne søgeradarer.

Ejbybunkeren blev nedlagt som operationscentral for Københavns Luftforsvar i 1971, da dens funktion blev integreret i et nyt NATO-fælles kontrol -og varslingssystem. I Østdanmark blev det koordineret fra Sektoroperationscentralen i Vedbæk. Efterfølgende blev Ejbybunkeren bl.a. anvendt som kommunikationscenter og som forberedt krigshovedkvarter for Militærregion VI, dvs. de militære myndigheder, der skulle lede forsvaret af København og Nordsjælland, hvis ballonen gik op. Først i 2004 blev anlægget endeligt forladt af forsvaret og overdraget til Naturstyrelsen.

I 2012 åbnede Ejbybunkeren som en del af Oplevelsescenter Vestvolden.

Hvis I er blevet nysgerrige på den lokale Kolde Krig, kan I læse mere på www.Rødovreogdenkoldekrig.dk.

Vestvolden