Fredskrudmagasinet

Fredskrudtmagasinet ligger lige syd for Ejbybroen. Det er bygget i 1898 og, som navnet siger, beregnet til opbevaring af krudtladninger i fredstid. Magasinet har et indvendigt gulvareal på 55 kvm (ca. 3,9 x 14,1 meter), hvor krudtladningerne skulle stables i kasser i fire lag

Over betonen var magasinet her yderligere beskyttet med panserplader fra marinens udrangerede skibe

Magasinet betegnes som et originalt fredskrudtmagasin for at skelne mellem det og den anden, lidt nyere magasintype, nemlig det madsenske fredskrudtmagasin, som vi vender tilbage til i et kommende afsnit.

I dag anvendes fredskrudtmagasinet til opbevaring, og der er ikke adgang.

Der findes fire tilsvarende originale fredskrudtmagasiner på Volden ved hhv. Gl. Køge Landevej, lidt syd for Vestbanen, lidt nord for Roskildevej, og lige nord for Frederikssundbanen.

Tilbage til sporene på Volden

Vestvolden