Ammunitionsrum

Ammunitionsrum

Ammunitionsrummene ligger lige ved siden af bunkeren.

De små betonrum, der ligger to og to på voldens inderside, blev bygget til ammunitionen til kanonerne på Ejbyvej Batteri. Ammunitionsrummene er opført som forstærkningsarbejder, da 1. verdenskrig brød ud i 1914 – først af tømmer og jernbanesveller, siden af beton.

Efter voldens nedlæggelse som forsvarsværk i 1920 blev ammunitionsrummene fortsat brugt til opbevaring. Først af ammunition fra den nedlagte landbefæstning og siden som depoter for Ejbybunkeren under den kolde krig. Det nordligste ammunitionsrum, tættest på bunkeren, blev bl.a. brugt til anlæggets første nødgenerator indtil 1964, hvor den store generator inden for blev installeret.

De to sydligste ammunitionsrum ved Opsynsboligen (det gule hus) bruges i dag som depoter af henholdsvis fåregræsser-foreningen og Rødovre Kommune. De er aflåste, men der opbevares intet af værdi J
De nordligste er åbne. I må gerne gå ind, men pas på ikke at få våde fødder.

På dette luftfoto af Volden fra slutningen af 1930’erne, dvs før Ejbybunkeren blev bygget og før volden voksede til i træer, ses ammunitionsmagasinerne tydeligt. Udsnit af foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek

Bermen

Bermen

På bagsiden af volden ligger bermen.

Bermen er betegnelsen fra den vandrette afsats på ydersiden af selve volden. Den blev anlagt for at undgå, at voldgraven blev fyldt af jord fra volden, der blev skudt løs under et bombardement.

På lange stræk af volden kan man i dag gå på bermen. På denne strækning fører den bl.a. ned forbi kaponiererne, som vi vender tilbage til i senere afsnit.

Hvis man har yderligere behov for variation på sin tur, kan man i øvrigt også gå ad den dækkede vej, der løber langs glaciset (den lidt lavere forvold) på ydersiden af voldgraven.

Den hedder den dækkede vej, fordi de soldater, der var på vagt herovre, kunne gå her i dækning bag glaciset.

Tværsnit af volden med bermen og den dækkede vej markeret på hver sin side af voldgraven. Bermen blev anlagt for at undgå, at voldgraven blev fyldt af jord fra volden, der blev skudt løs under et bombardement. Den dækkede vej blev anlagt inden for glaciset (den lavere forvold på voldgravens yderside, så soldater kunne bevæge sig i dækning for fjenden. Udsnit af plantegning, Nationalmuseeet. Grafisk bearbejdet

Fredskrudmagasinet

Fredskrudmagasinet

Fredskrudtmagasinet ligger lige syd for Ejbybroen. Det er bygget i 1898 og, som navnet siger, beregnet til opbevaring af krudtladninger i fredstid. Magasinet har et indvendigt gulvareal på 55 kvm (ca. 3,9 x 14,1 meter), hvor krudtladningerne skulle stables i kasser i fire lag

Over betonen var magasinet her yderligere beskyttet med panserplader fra marinens udrangerede skibe

Magasinet betegnes som et originalt fredskrudtmagasin for at skelne mellem det og den anden, lidt nyere magasintype, nemlig det madsenske fredskrudtmagasin, som vi vender tilbage til i et kommende afsnit.

I dag anvendes fredskrudtmagasinet til opbevaring, og der er ikke adgang.

Der findes fire tilsvarende originale fredskrudtmagasiner på Volden ved hhv. Gl. Køge Landevej, lidt syd for Vestbanen, lidt nord for Roskildevej, og lige nord for Frederikssundbanen.

Tilbage til sporene på Volden

Ventilhuset

Ventilhuset
Billedet indeholder sandsynligvis: træ, himmel, plante, friluftsliv og natur

Ventilhuset ligger for enden af Ejbyvej.

Ventilhuset er en senere, civil tilføjelse til Vestvolden. Den karakteristiske runde bygning er opført i 1930’erne.

Ventilhuset ligger på vandledningen fra vandværkerne i Lejre og Marbjerg, der går ind til København.

Bygningen indeholder en stor ventil, en kontraklap og et aftag til Rødovres egen lokale vandforsyning.

Hvis I går om bag ved huset, kan I se den store vandledning, der er ført over voldgraven.

Tilbage til sporene på Volden

Vestvolden