Bermen

På bagsiden af volden ligger bermen.

Bermen er betegnelsen fra den vandrette afsats på ydersiden af selve volden. Den blev anlagt for at undgå, at voldgraven blev fyldt af jord fra volden, der blev skudt løs under et bombardement.

På lange stræk af volden kan man i dag gå på bermen. På denne strækning fører den bl.a. ned forbi kaponiererne, som vi vender tilbage til i senere afsnit.

Hvis man har yderligere behov for variation på sin tur, kan man i øvrigt også gå ad den dækkede vej, der løber langs glaciset (den lidt lavere forvold) på ydersiden af voldgraven.

Den hedder den dækkede vej, fordi de soldater, der var på vagt herovre, kunne gå her i dækning bag glaciset.

Tværsnit af volden med bermen og den dækkede vej markeret på hver sin side af voldgraven. Bermen blev anlagt for at undgå, at voldgraven blev fyldt af jord fra volden, der blev skudt løs under et bombardement. Den dækkede vej blev anlagt inden for glaciset (den lavere forvold på voldgravens yderside, så soldater kunne bevæge sig i dækning for fjenden. Udsnit af plantegning, Nationalmuseeet. Grafisk bearbejdet
Vestvolden