Ammunitionsrum

Ammunitionsrummene ligger lige ved siden af bunkeren.

De små betonrum, der ligger to og to på voldens inderside, blev bygget til ammunitionen til kanonerne på Ejbyvej Batteri. Ammunitionsrummene er opført som forstærkningsarbejder, da 1. verdenskrig brød ud i 1914 – først af tømmer og jernbanesveller, siden af beton.

Efter voldens nedlæggelse som forsvarsværk i 1920 blev ammunitionsrummene fortsat brugt til opbevaring. Først af ammunition fra den nedlagte landbefæstning og siden som depoter for Ejbybunkeren under den kolde krig. Det nordligste ammunitionsrum, tættest på bunkeren, blev bl.a. brugt til anlæggets første nødgenerator indtil 1964, hvor den store generator inden for blev installeret.

De to sydligste ammunitionsrum ved Opsynsboligen (det gule hus) bruges i dag som depoter af henholdsvis fåregræsser-foreningen og Rødovre Kommune. De er aflåste, men der opbevares intet af værdi J
De nordligste er åbne. I må gerne gå ind, men pas på ikke at få våde fødder.

På dette luftfoto af Volden fra slutningen af 1930’erne, dvs før Ejbybunkeren blev bygget og før volden voksede til i træer, ses ammunitionsmagasinerne tydeligt. Udsnit af foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek
Vestvolden